• +90 (312) 504 0808
  • info@gmt.tc

Fizibilite; Bir projenin uygulanıp uygulanmaması kararını verme, alternatif projeler arasında daha uygun ve öncelikli olanları seçmek ve belirlenen yetersizliklerin giderilmesi için yapılan analizlerdir.

Mali Analizler; Analiz tekniklerini muhasebe bilgilerine uygulamak suretiyle bulunacak analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere yorumlanmasıdır.

Fizibilite Raporları…

Yatırım kararlarının öncesinde durum değerlendirilmesidir. Türkçede yapılabilirlik olarak bilinen bu terim, daha ziyade fizibilite etüdü olarak kullanılır. Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesidir.

Mevcut Durum Tespiti…

Bir yatırımcının, yapılması düşünülen bir yatırım öncesinde, yatırımın mevcut mali, teknik, hukuki ve diğer hususlardaki durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan bir çalışmadır. Bu çalışma sonuçları bir rapor haline getirilir ve yatırımcıya sunulur. Bu surette yatırımcı, söz konusu yatırımın karlılığı, riskleri veya geleceği hakkındaki genel bir tüm bilgilere sahip olmuş olur.


Fiyat Tahmin Modelleme…
Sektörüne göre Fiyat Tahmin Modellemesi veri madenciliğini temel alan bir prensiple gözlemlenebilir data setlerinin fark edilmeyen ilişkilerini bularak açık bir biçimde ifade edilebilen datalar haline getiren bir çalışmanın geleceğe yönelik olarak görselleştiren modelleridir.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme…
Gayrimenkullerin, menkullerin ve bunlara bağlı hakların ve yükümlülüklerin; bankalar ve şirketlerin bilançolarında kayıtlı olan varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin ve bunlara benzer birçok varlıkların belirli bir tarihteki değerlerinin değerleme uzmanı eli ile tarafsız olarak belirlenmesidir.

Piyasa Araştırmaları…
Bir ürünün pazara girmeden önce ve girdikten sonra da belirli dönemlerde piyasaya çıkıp ürünün pazardaki durumunun izlenmesi, ürünün piyasadaki gerçek durumunu, dağıtım faaliyeti sonuçlarını, ambalaj sorunlarını, satışı teşvik çalışmalarının etkinliğini bizzat görüp değerlendirilmesi, gerektiğinde yeni kararlar alınarak uygulamaya konulması işlemleridir.