• +90 (312) 504 0808
  • info@gmt.tc

GMT Academy - EĞİTİM HİZMETLERİ

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çatışma Yönetimi

Bu eğitim, çatışma kavramına yönelik temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Eğitimde; çatışma kavramı, çatışmanın nedenleri, çatışmanın türleri, çatışma yönetiminde öfke kontrolü, çatışma yönetiminde tarafların tutumları ve anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözülmesi gibi konular ele alınmaktadır.

İletişim Engelleri

Bu eğitim iletişimi engelleyen unsurların neler olduğu, bu unsurlardan kaynaklanan engelleri aşmak için neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi vermek, bu iletişim kazalarını engellemek ve gidermeyi amaçlıyor.

İletişimin Temelleri ve İletişim Tipleri

Bu eğitim yaşamın her alanında büyük öneme sahip olan “iletişim sanatı” ile ilgili tüm temel kavramları, ülkemiz insanının özel iletişim stilleri ile bütünleştirerek örnek olaylar ve videolar ile anlatıyor.

Müzakere Becerileri

İş yaşamında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek ve başarıya ulaşmak için hangi konuda, kiminle ne tür bir diyaloga girmemiz, nelerden kaçınmamız gerektiğini bu müzakerelerde uygulanması gereken yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşılaştığımız sorunları çözmek için karşı tarafı tanımak ve yapılan müzakerelerde uzlaşmaya varabilmenin yöntemleri üzerinde tartışmak bu eğitimin amacını içermektedir.

Öfke Yönetimi

Katılımcılara öfke duygusunu tanımaları, öfke ile ilgili tutumlarını fark etmeleri, öfke ile ilgili yanlış bilinenleri netleştirmeleri konusunda bilgi veren bu eğitim, öfkenin kötü bir şey olmadığı, tam tersine bastırıldığı ve yapıcı kullanılmadığı zaman nasıl yıkıcı sonuçlara sebep olabileceğini anlatıyor.

Problem Çözme Teknikleri

Bu eğitim; problem çözme kavramı, problem çözmeyi etkileyen faktörler, problem çözme süreci, problem çözmede 3 kritik teknik, problem çözme tekniklerinin pratik faydaları ve problem çözmede başarısızlıktan kaçınmanın yolları konuları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Stresle Başa Çıkma, Yarar Ve Zararları

Bu eğitim, stresin yol açtığı istenmeyen sonuçları tersine çevirerek stresin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmayı sağlayan davranışçı teknikleri öğretiyor. Stresin yararları ve zararları konusu, hayatın bir parçası olan stresi tanıtıyor. Stresin verebileceği zararları ve sağlayabileceği yararları kişiye göstererek verimli ve başarılı bir hayatın anahtarlarını sunuyor.

Zaman Yönetimi

Bu eğitimin amacı zamanı yönetme becerisine ne kadar sahip olup olmadığınızı belirlemek, zaman yönetiminde size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak, zamanı nasıl daha etk ili kullanabileceğinizi göstermek. Bununla birlikte doğru zaman yönetimi ile iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı hale gelmenizi sağlamaktır.

Sunum Teknikleri

Bu eğitim, iş yaşamınızda etkili sunum gerçekleştirmeniz için sunum dilinin ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını, çalışacağınız konunun en etkili şekilde katılımcılara aktarımını sağlamayı amaç edinmektedir.

Beden Dili

Eğitimde ki amaç sessiz ve yüzdesi en güçlü iletişim aracımız olan bedenimizi doğru okumak, anlamak ve doğru kullanmanın yolları ile ilgili stratejiler geliştirmek.


Liderlik Eğitimleri

Kriz Yönetimi

İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için kriz anı ve sonrası için neler yapılması gerektiğini anlatan bu eğitim, krizin büyük bir yıkıma değil, bir fırsata dönüştürülmesi sürecini öğretiyor.

Profesyonellik

Bu eğitim, müşteri, tedarikçi veya ast, üst, eşitlerle tüm ilişki süreçlerine hangi profesyonel somut yaklaşım ve davranışların yansıtılacağını anlatıyor.

Motivasyon Yönetimi

Bu eğitim; motivasyonun yetersiz olduğu durumlarda çalışanlar üzerinde oluşan olumsuz etkileri, güncel hayattan örneklerle anlatıyor ve bunlara karşı kullanılabilecek motivasyon yöntemleri ile çalışanlara verilebilecek ödülleri öğretiyor.

Performans Yönetimi

Bu eğitim; bir kurum için performans değerlendirme sürecinin önemi ve faydaları, bu sürecin kurumdaki diğer süreçlere etkisini anlatıyor ve çalışan performansının nasıl geliştirileceği ve ödüllendirileceğini öğretiyor.

Toplantı Yönetimi

Verimli toplantılar yapmak için; toplantı öncesi neler yapılacağı konusunda çalışmak, toplantı esnasında katılımı sağlamak, toplantıyı iyi yönetmek ve toplantı bitiminde alınan kararları da hayata geçirmek gerekir. Toplantı Yönetimi eğitimi bu alışkanlıkların nasıl kazanılacağı ve iyi bir toplantı organizasyonu için atılması gereken 10 kritik adım hakkında bilgi veriyor.

Etkin Yazışmalar

Bu eğitim; iş hayatında karşınıza çıkabilecek resmi yazışmalar ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları ve önemli noktaları aktarmaktadır.

İkna

İlişki yönetimi, fikirleri savunma ve kabul ettirebilme tekniklerini anlatan bu eğitim, katılımcıların ikna becerilerini arttırmayı hedefliyor.

Liderlik Ve Çatışma Yönetimi

Yöneticilerin zaman ve enerjilerinin önemli bir kısmını alan konulardan biri de örgüt içinde ortaya çıkan çeşitli düzey ve türlerdeki çatışmalar ve bunların yönetimidir. Örgütlerde her konuda çeşitli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar, kişiler arası olabileceği gibi amaçlarda, değerlerde, algılamalarda tutulan yol ve yöntemlerde olabilir. Örgütün yöneticisi de işte bu farklılıkları yöneten ve farklılıklarla örgütü amaçlarına ulaştırmaya çalışan kimsedir .Bu eğitimle birlikte yöneticiler çatışmayı başarılı bir şekilde yönetmeyi ve örgütte yeniliğin ve örgütsel gelişmenin başlatıcısı olabilme yeteneğini kazanırlar.

Takım Çalışması

Katılımcıların iletişim becerilerini kullanarak, hedefleri doğrultusunda motivasyonlarını sağlamak, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip birlikte ortak hedefe ulaşmak için bazı tutum ve becerilere sahip olmanın sağlanması.


Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimi

Müşteri İlişkileri

Bu eğitimin amacı çalışanların müşterilerle daha bilinçli ve daha doğru iletişimde bulunmalarına katkı sağlayarak olası çatışmaları önlemek dolayısıyla kurum içi verimi artırmak.


Satış Sürecinde Profesyonellik Etki Ve Başarı

Bu eğitimle birlikte önce kendinizi daha doğru ve detaylı tanıma fırsatına sahip olacaksınız. Bu sayede satış alanındaki güçlü ve zayıf yanlarınızı tüm detaylarıyla görebilecek ve satışın hangi aşamalarında kendinizi geliştirmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.


Huyuna Göre Satış

Eğitimin amacı müşterilerin kişilik kalıplarına göre ihtiyacı tespit etmek, müşteri algısına uygun bir biçimde sunum yapmak, itirazı karşılamak ve satışı gerçekleştirmek.


Koçluk Eğitimlerimiz

Yönetici Koçluğu

Takım Koçluğu

Yaşam Koçluğu

Eğitim Yöntemlerimiz:

İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı, Paylaşılan kavram ve yöntemleri algılamayı ve uygulamayı güçlendirecek çalışmalar Paylaşılan bilgiler ve ilgili beceri geliştirmeye yönelik vaka çalışmaları şeklindedir.